Om baskurserna

Bas är ett instrument som är användbart i många sammanhang och många sorters musik. Hos oss kan du lära dig noter och spela efter ackord. Du kan öva på rytmik och stadig puls. Undervisningen är individuellt anpassad och du är själv med och påverkar innehållet.

Enskilda lektioner

En enskild kurs tillsammans med en pedagog.

7 lektioner á 30 min

En lektion i veckan.

2350 kr Anmälan

14 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

4400 kr Anmälan