Dragspel är ett instrument som förekommer i många olika musikstilar och i många olika kulturer. I konkurrens med fiolen var dragspelet kanske det vanligaste instrumentet i äldre tiders dansmusik och räknas nu som ett av våra folkinstrument.

Hos oss finns möjlighet att tillsammans med en pedagog lära sig grunder eller utveckla dina befintliga kunskaper. Vi kan hjälpa dig eftersom undervisningen är individuellt anpassad och du är själv med och påverkar innehållet.