Om sångkurserna

Sång är ett instrument man alltid bär med sig. Här finns chans för dig att gå hos en sångpedagog. På sånglektionerna har du möjlighet att lära dig att hitta styrka i din röst, andningsteknik, olika musikstilar och hur man framför en text på bästa sätt.
Undervisningen är individuellt anpassad och du är själv med och påverkar innehållet.

Enskilda lektioner

En enskild kurs tillsammans med en pedagog.

7 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

2350 kr Anmälan

14 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

4400 kr Anmälan


Grupplektioner

En grupplektion tillsammans med andra i i din nivå där vi övar röst- och sångteknik. Vi reserverar oss för att det måste vara minst 2 för att gruppen ska bli av,

7 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

1500 kr Anmälan

14 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

2800 kr Anmälan